Privat

Senaste månadspriset

i Mars 2023

kostade vår inköpta el totalt 111,70 öre/kWh inkl moms.

till det kommer vår administrativa avgift


Vårt erbjudande bygger på ett rörligt elpris utan påslag. Vårt inköpspris helt enkelt. Det innebär att priset varierar månad för månad. Det har dock visat sig historiskt att de som har rörligt pris, har fått det lägsta priset. Det pris vi erbjuder utan påslag innehåller följande:


1. Börspris 87,78+0,50= 101,22 öre/kWh

För att se dagens börspriser och historiska priser, klicka BÖRSEN.

Alla elleverantörer köper sin el av elproducenterna. I norden sker det genom börsen, som heter NordPool. Vi har även köpt s.k. balansansvar från en leverantör för 0,50 öre/kWh som tillkommer. Alla säljare måste ha en balansansvarig som garanterar att tillförsel är lika stor som konsumtionen alla timmar.

Svenska kraftnät kräver avgift för effektreservkostnad 15 nov - 15 mars på 0,36 öre/kWh.

Vårt pris till dig som kund räknas alla månadens timmar som summan av din förbrukning gånger börspriset.


2. Elcertifikat  0,12 öre/kWh

För att gynna förnybar produktion har myndigheterna beslutat att elhandelsbolagen ska köpa in en bestämd mängd el som produceras hållbart. För att redovisa att elhandelsbolagen fullföljer sina åtaganden köps el-certifikat in. Dessa certifikat redovisas till myndigheterna. Kostnaden för elcertifikaten kommer på din faktura.

Alla säljare måste köpa elcertifikat för 30,5% av sin försäljning 2021. Elcertifikat säljs på en egen börs.


3. Ursprungscertifiering  0,69 öre/kWh

Vi vill att våra kunder bara skall få vattenkraft. Detta kan garanteras genom att köpa ursprungsgarantier på en börs för detta.


4. Moms på alla ovanstående avgifter är 25 % =22,34 öre/kWh


5.  Från 1 januari 2018 betalas elskatten på fakturan från nätägaren.


6. Vår administrativa avgift är mellan 35 och 80 kr/mån exkl moms, (40 och 100 kr/mån inkl moms), beroende på årsförbrukningen. Detta skall räcka till våra kostnader för bland annat räkningsutskick och kundtjänst.


Den 1 september 2019 ändrade vi den administrativa avgiften.

Nya avgifter se tabellen, alla avgifter är exklusive moms 25%


Förbrukningsintervall

Administrativ avgift


0-3000 kWh

35 kr/mån

3001-15000 kWh

50 kr/mån

15001-19900 kWh

65 kr/mån

20 000 kWh eller högre

80 kr/mån