Nyheter

Ny VD för Nyköpings Vattenkraft AB

20200101


Jonas Andersson tar över uppdraget som VD för Nyköpings Vattenkraft AB efter Karolina som kommer att ägna sig helt åt Nyköpings- Oxelösunds Vattenverksförbund.

Jonas är sakkunnig åt Beställarkontoret och åt Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden. Jonas har även ett förflutet som Renhållningschef.


Ny VD för Nyköping Vattenkraft AB

180205


Karolina Wetterblad tar över uppdraget som VD för Nyköping Vattenkraft AB from den 5e februari då Tommy Carlsson börjar en ny tjänst som Gata, Park, hamn chef på Tekniska divisionen i Nyköpings kommun. Karolina Wetterblad är verksamhets chef för Nyköping-Oxelösunds vatenverksförbund, NOVF och har en tidigare bakgrund som VA chef i Nyköpings kommun.

 


Ny styrelseordförande och VD för Nyköping Vattenkraft AB

161215


Den 13 december fattade Nyköpings kommuns Kommunfullmäktige beslut om en ny styrelseordförande för det kommunala bolaget Nyköping Vattenkraft AB.


Den nya ordförande heter Gunnar Åsell (MP), han tillträder inom kort och efterträder Jonas Hultberg. Dagen efter, den 14 december, beslutade bolagsstyrelsen om att anta en ny VD.

 

Den nya VD:n är från och med 15 december Tommy Carlsson, som är nämndeansvarig tjänsteman (NAT) för Bygg- och tekniknämnden. Tommy har en tidigare bakgrund som markförvaltare inom Samhällsbyggnad och har dessutom arbetet inom olika positioner på Skogsstyrelsen.

 

Han tar därmed över uppdraget från Helené From som varit VD sedan i våras som ett tilläggsuppdrag till rollen som Tekniska divisionens chef.


– Jag har haft förmånen att arbeta med Tommy då han varit BTN:s kontaktperson mot Tekniska divisionen. Det känns bra att lämna över uppdraget till Tommy som är mycket verksamhets- och teknikintresserad men har också en förmåga att se helheter och samband, säger Helené From.

 

Överlämning till Tommy Carlsson kommer att ske under resterade del av december.
Turbinbyte i Harg

161116


Sedan augusti har arbetet med turbinbyte i Hargs kraftstation pågått. Turbinen är på plats och ska provköras under v.49. Här kan du se bilder och läsa mer om projektet.


Ny VD för Nyköping Vattenkraft AB

20160520


Den 13 april fattade styrelsen för det kommunala bolaget Nyköping Vattenkraft AB beslut om att anta en ny VD. Den nya VD:n är från och med 13 maj Helené From, som är Tekniska divisionens chef.


Under gångna månad har överlämningar skett mellan avgående VD Lars Wikman och tillträdande Helené From.

– Det är spännande med en ny utmaning, speciellt eftersom jag påbörjade min yrkesbana som elkraftsingenjör på Vattenfall och därefter Banverket samtidigt som det självklart är mycket nytt att sätta sig in i, inledningsvis. Överlämningstiden har varit kort men intensiv, säger Helené From.


Driftentreprenör för anläggningarna kommer även fortsättningsvis att vara Abeka, som har en gedigen erfarenhet av drift och underhåll av kraftstationer samt elnät.


– Målet är att befintliga kunder inte kommer att märka någon skillnad utan även fortsättningsvis är nöjda med vår lokalproducerade el från den miljövänliga vattenkraften som håller ett lågt pris, säger Helené From.