Energiproduktion

Nyköpingsån är 157 km lång inklusive källflöden. Den har ett avrinningsområde på 3 632 km². Medelvattenföringen är 23 m³/s vid mynningen. Ån rinner upp i Närke och genomflyter sjöarna Tisaren, Sottern, Kolsnaren, Viren, Yngaren och Långhalsen och mynnar vid Nyköping i Östersjön. Andra större orter som genomrinns eller passeras är Vingåker och Katrineholm. Nyköpingsåns största biflöde är Husbyån, som avvattnar Båven.

Vattenfallet vid Harg är det största i Nyköpingsån - cirka 6 meter. Från medeltiden har man använt vattenhjul för att driva kvarnar, sågar, hamrar för metallbearbetning och annan industri.

På 1300-talet fanns en kvarn här i Harg. Hit kom bönderna i trakten för att få sitt mjöl malet.


År 1612 gav änkedrottning Kristina tillstånd åt kopparslagaren Michael Behm att bygga en hammare, för bearbetning av koppar här i Harg. Det är samme Behm som har givit namn åt Behmbron inne i Nyköping. Kopparhammaren fanns kvar till mitten av 1700-talet, om än med liten produktion.


På 1600- och 1700-talen var stångjärn den stora industriprodukten i landet. Järnet såldes främst till utlandet. I Harg anlades ett järnbruk av Behm på 1630-talet. Framför allt tillverkades stångjärn. Behms bruk följdes av flera olika verksamheter bl a mässingsbruk. När Nyköping brändes 1719, brann även Hargs bruksområde och mycket förstördes. År 1741 anlades ett pappersbruk på platsen. Ett tryckeri tillkom 1755, under direktör Peter Mommas ledning, barnbarn till en av grundarna av Nyköpings Mässingsbruk.

 Läs vidare


Kraftstationen Harg

Kraftstationen Fors

Även vid den tid då de flesta större hushåll var självförsörjande på matvaror var det ibland nödvändigt att gå ihop om vissa uppgifter. Att mala säd till mjöl kunde man göra i en handkvarn men det blev mycket effektivare om man kunde utnyttja en kvarn med stora kvarnstenar. Redan under medeltiden maldes säd åt olika uppdragsgivare mot betalning. Från medeltiden till och med slutet av 1800-talet maldes mjöl vid Fors. Kvarnbyggnaden är från 1700-talets mitt.  Läs vidare

Kraftstationen Storhusfallet


Storhusfall ligger centralt i Nyköping och har sina historiska rötter så långt bak som till 1400-talet. Promenerar du genom Nyköping finns flera trevliga restauranger i området, bl  a Qvarnen som tillåter sina matgäster åtnjuta en stycke historia.

Läs vidare