Avtalstexten

Copyright © All Rights Reserved

Här är avtalets fulla text

Inköpspris

Säljarens inköpspris är rörligt och varierar varje timme. Normalt ligger inköpspriset 3,5 - 4,0 öre/kWh över börspris eftersom det inkluderar börsens elpris, säljarens kostnad för balanskraft, avgifter till myndigheter, ursprungsgaranti för vattenkraft och elcertifikat.

 

Administrativ avgift

För säljarens administrativa hantering betalar kunden 32 - 64 kr/månad exkl moms. Den administrativa avgiften beror av årsförbrukningen. Säljaren anpassar månadsavgiften om årsförbrukningen ändras.

kWh kWh kWh kWh

kr/mån från - till kr/mån från - till kr/mån från - till kr/mån från - till

32 0 - 600 40 2 400 - 3 000 48 4 800 - 6 000 56 9 600 - 12 000

34 600 - 1 200 42 3 000 - 3 600 50 6 000 - 7 200 58 12 000 - 14 400

36 1 200 - 1 800 44 3 600 - 4 200 52 7 200 - 8 400 60 14 400 - 16 800

38 1 800 - 2 400 46 4 200 - 4 800 54 8 400 - 9 600 62 16 800 - 19 200

Om årsförbrukning överstiger 19 200 kWh är den administrativa avgiften 64 kr/mån exkl moms.

 

Betalning

Fakturering sker normalt i efterskott. Betalningstid är 20 dagar från utskriftsdatum. Fakturering sker månadsvis om inte annat överenskommes. Fakturan är på papper, mail, e-faktura eller autogiro.

 

Avtalstid

Avtalet gäller ett år från start av leveransen. Efter detta gäller löpande tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen via brev/mail med bekräftelse från säljaren. Om kunden bryter detta avtal i förtid, ska han ersätta säljaren med 64 kr/mån exkl moms för avtalets återstående löptid. Vid Kundens definitiva avflyttning upphör avtalet att gälla om information om detta lämnats minst en månad före flytten.

 

Övriga avtalsvillkor

För leveransen tillkommer nätavgifter från nätägaren. Till elpriset kommer kostnader för vid var tid gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. I Övrigt gäller ”Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument”. Sedvanlig kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte accepteras.