Turbinbyte i Harg

Copyright © All Rights Reserved

Turbinbyte i Harg

 

9 dec 2016

 

Sedan augusti i år har arbetet med turbinbyte i Hargs kraftstation pågått. Turbinen är på plats och driftsattes v.49. Här kan du se lite bilder från projektet. Bilderna är tagna i november, innan provdriften.

 

Fakta nya turbinen:

 

I och med turbinbytet blir kraftstationen bidragsberättigad med elcertifikat i femton år. Femton års drift utan renoveringar är nu säkerställd genom ny turbin, men även genom tidigare investeringar i dammen och i el- och styrsystemen.

 

I den nya turbinen är löphjulsnavet (”propellern”) oljefritt. Generatorn är direktkopplad på turbinen så växel låda behövs inte. Växellådan är annars den troligaste och dyraste haverikällan i ett kraftverk. Sammanlagt kunde300 liter olja elimineras ur systemen. Alla tidigare smörjpunkter på maskinutrustningen är ersatta med smörjfria lager. Merparten av all metall är ersatt med rostfria material: intagsgaller och alla länkar i turbinen.