Företag

Copyright © All Rights Reserved

Kontakta mig.

Karolina Wetterblad, VD

 

 
 
 
 
 
> 50 000 kWh
< 50 000 kWh
 

Senaste månadspriset

i Januari 2019

kostade vår inköpta el totalt 67,13 öre/kWh exkl moms.

till det kommer vår administrativa avgift

 

Vårt erbjudande bygger på ett rörligt elpris utan påslag. Vårt inköpspris helt enkelt. Det innebär att priset varierar månad för månad. Det har dock visat sig historiskt att de som har rörligt pris, har fått det lägsta priset. För juridiska personer, företag, gäller liknande villkor. Vi gör dock för företag en noggrannare undersökningar om företagets betalningsförmåga. Har företaget en årsförbrukning lägre än 50 000 kWh så säljs även då elen utan några som helst påslag. Vid större förbrukning ökar dock vår kreditrisk varför ett litet individuellt påslag på energipriset kan bli nödvändigt.

 

1. Börspris 57,5+0,84 = 58,34 öre/kWh

För att se dagens börspriser och historiska priser, klicka BÖRSEN.

Alla elleverantörer köper sin el av elproducenterna. I norden sker det genom börsen, som heter NordPool. Vi har även köpt s.k. balansansvar från en leverantör för 0,7 öre/kWh som tillkommer. Alla säljare måste ha en balansansvarig som garanterar att tillförsel är lika stor som konsumtionen alla timmar.

För effektreserv tar Svenska Kraftnät ut en avgift 15 nov - 15 mars, höglasttid på 0,4 öre/kWh.

Vårt pris till dig som kund räknas alla månadens timmar som summan av din förbrukning gånger börspriset.

2. Elcertifikat 7,29 öre/kWh

För att gynna förnybar produktion har myndigheterna beslutat att elhandelsbolagen ska köpa in en bestämd mängd el som produceras hållbart. För att redovisa att elhandelsbolagen fullföljer sina åtaganden köps el-certifikat in. Dessa certifikat redovisas till myndigheterna. Kostnaden för elcertifikaten kommer på din faktura.

Alla säljare måste köpa elcertifikat för 29,9 % av sin försäljning 2018. Elcertifikat säljs på en egen börs .

3. Ursprungscertifiering 1,5 öre/kWh

Vi vill att våra kunder bara skall få vattenkraft. Detta kan garanteras genom att köpa ursprungsgarantier på en börs för detta.

 

4.Elskatt har staten fastställt till 32,5 öre/kWh från 1 juli 2017. Från 1 januari 2018 betalas elskatten på fakturan från nätägaren.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Vår administrativa avgift är mellan 32 och 64 kr/mån exkl moms, beroende på årsförbrukningen. Detta skall räcka till våra kostnader för bland annat räkningsutskick och kundtjänst.