Företag

Den 1 september ändrar vi den administrativa avgiften.

Nya avgifter se tabellen, alla avgifter exklusive moms 25%.


Förbrukningsintervall

Administrativ avgift


0-3000 kWh

35 kr/mån

3001-15000 kWh

50 kr/mån

15001-19900 kWh

65 kr/mån

20 000 kWh eller högre

80 kr/mån

Senaste månadspriset

i september 2019

kostade vår inköpta el totalt 41,61 öre/kWh exkl moms.

till det kommer vår administrativa avgift


Vårt erbjudande bygger på ett rörligt elpris utan påslag. Vårt inköpspris helt enkelt. Det innebär att priset varierar månad för månad. Det har dock visat sig historiskt att de som har rörligt pris, har fått det lägsta priset.


1. Börspris 38,11+0,85=  38,96 öre/kWh

För att se dagens börspriser och historiska priser, klicka BÖRSEN.

Alla elleverantörer köper sin el av elproducenterna. I norden sker det genom börsen, som heter NordPool. Vi har även köpt s.k. balansansvar från en leverantör för 0,84 öre/kWh som tillkommer. Alla säljare måste ha en balansansvarig som garanterar att tillförsel är lika stor som konsumtionen alla timmar.

För effektreserv tar Svenska Kraftnät ut en avgift 15 nov - 15 mars, höglasttid på 0,36 öre/kWh.

Vårt pris till dig som kund räknas alla månadens timmar som summan av din förbrukning gånger börspriset.

2. Elcertifikat  1,65 öre/kWh

För att gynna förnybar produktion har myndigheterna beslutat att elhandelsbolagen ska köpa in en bestämd mängd el som produceras hållbart. För att redovisa att elhandelsbolagen fullföljer sina åtaganden köps el-certifikat in. Dessa certifikat redovisas till myndigheterna. Kostnaden för elcertifikaten kommer på din faktura.

 

Alla säljare måste köpa elcertifikat för 30,5 % av sin försäljning 2019. Elcertifikat säljs på en egen börs .

3. Ursprungscertifiering  1,0 öre/kWh

Vi vill att våra kunder bara skall få vattenkraft. Detta kan garanteras genom att köpa ursprungsgarantier på en börs för detta.


4. Från 1 januari 2018 betalas elskatten på fakturan från nätägaren.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Vår administrativa avgift är mellan 32 och 64 kr/mån exkl moms, beroende på årsförbrukningen. Detta skall räcka till våra kostnader för bland annat räkningsutskick och kundtjänst.


   

Om årsförbrukning överstiger 19 200 kWh är den administrativa avgiften 64 kr/mån exkl moms.


Nätavgifter omfattas inte av detta avtal


Copyright © All Rights Reserved